Vyber region:
Vyhledávání:

Jaroslav Mečiar

Bratří Štefanů 895/1 (EUC klinika 2. patro, č. dveří 220)
500 03 Hradec Králové
okres Hradec Králové


Mobil:
+420 604 448 162 SMS zdarma T-Mobile

E-mail:
Napsat masážnímu salónu  e-mail ... jmeciar16@seznam.cz

WWW:
masaze-meciar.webnode.cz

Popis:

KLASICKÁ MASÁŽ
Zlepšuje naše výkony tím, že zvyšuje odolnost svalů při zátěži a jejich regeneraci po zátěži. Výborná při rekonvalescenci po úrazech, nemocech a operacích

MEDOVÁ MASÁŽ
Detoxikační masáž působící velmi účinně při nezdravém způsobu života

BREUSSOVA MASÁŽ
Jemná, citlivá, energetická masáž zad a páteře, která výrazně uvolňuje tělesné, psychické i duševní blokády

HAVAJSKÁ MASÁŽ LOMI LOMI
Ve spojení s vůní aromatických olejů má havajská masáž velmi vysoký terapeutický a relaxační účinek

INDICKÁ MASÁŽ HLAVY, ANTISTRESOVÁ
Odstraňuje každodenní stres, bolesti hlavy
a očí, napětí v ramenou, v krku a šíji, zlepšuje kvalitu vlasů a navozuje pocit duševní pohody.

TRIGGER POINTY NEBOLI SPOUŠŤOVÉ BODY
Jedná se o místa na svalových vláknech, která vznikla při přílišném zatížení svalu a která způsobují bolest v místě výskytu, nebo též bolest přenesenou do jiné časti těla. Ošetřením těchto bodů lze zmírnit nebo úplně odstranit krátkodobé i dlouhodobé bolesti.Vybavení:

Příjemné prostředí k odpočinku a relaxaci po náročném a uspěchaném dni.
Po masáži možnost si chvilku popovídat u šálku čaje nebo kávy

Při Vaší první návštěvě krátce projdeme některé možné kontraindikace, které by mohly změnit způsob masáže, případně ji odložit na pozdější dobuCeník:

Platby přijímám v hotovosti (v přízemí budovy je v případě potřeby bankomat ČSOB banky a u hotelu Allessandria bankomat České spořitelny).

Služba-Masérna
Hradec Králové, Slezské Předměstí
EUC klinika (bývalá Poliklinika II), Bratří Štefanů 895
2.patro, č. dveří 220

Masáž, sportovní & rekondiční masáž, Breussova masáž, Medová masáž, Thajská masáž Lomi Lomi.
(hradíte pouze čas bez ohledu na typ masáže).

Nyní sleva!!!
30 minut: 400,- (po slevě 300,-)
60 minut: 600,- (po slevě 500,-)
90 minut: 800,- (po slevě 700,-)
120 min.: 1000,- (po slevě 900,-)


Použití speciálních hřejivých/chladivých emulzí. zdarma


Mobilní masáž - doprava po Hradci Králové příplatek 100,-
mimo Hradec Králové 10,-/Km

Možno zakoupit dárkové poukazy


Prodloužení délky masáže na místě.

Každých dalších 10 minut nad rámec sjednaného času
100,-

Storno poplatek - pouze v případě nedostavení se na sjednaný termín bez omluvy či zrušení termínu těsně před příchodem. 200,-
Do plné úhrady této částky nebude klient do budoucna objednán.Nejsem plátce DPH, veškeré uvedené ceny jsou konečné.Otevírací doba:

Dle telefonické dohody nebo e-mailem

V případě že se nedovoláte, ozvu se jakmile to bude možnéDoprovodné služby:

Masér na docházku
Pokud je pro někoho obtížné z jakéhokoli důvodu dostavit se do našeho salónu, je tu možnost přijet až k Vám domů případně kanceláře, nebo hotelového pokoje a masáž zrealizovat v prostředí Vám důvěrně známém.
(nutná teplá a studená voda v místě)Další informace:

Všeobecné obchodní podmínky

Jaroslav Mečiar – masáže IČO: 72881011, místo podnikání: EUC klinika, Bratří Štefanů 895, Hradec Králové, PSČ 500 03

1. Základní ustanovení
1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem služeb Jaroslavem Mečiarem (dále jen provozovatel) a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující či zákazník).
1.2. Provozovatel poskytuje masážní služby na základě platného živnostenského oprávnění a odpovědné osoby s osvědčující odbornou způsobilostí k vykonávaným činnostem.
1.3 Nákupem dárkového poukazu nebo telefonickým či elektronickým objednáním konkrétního termínu masáže projevuje kupující svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

2. Objednávka služeb
2.1. Termín návštěvy
Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky či e-mailem. Dohodnutý termín se považuje za závaznou objednávku. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra.
2.2. Přeobjednání
Pokud se z vážných důvodů nelze v dohodnutém termínu dostavit, je třeba tuto skutečnost s min. 6 hodinovým předstihem telefonicky oznámit.
2.3. Zrušení objednávky
Pokud se klient z vážných důvodů nemůže dostavit na sjednaný termín, je povinen informovat maséra o této skutečnosti ihned, jak se o překážce dozví.
Pokud se klient nedostaví na sjednaný termín 3x po sobě, či neuhradí dlužný storno poplatek, nebude již dále objednán.
V případě, že se klient nedostaví na sjednaný termín bez omluvy, či masáž zruší těsně před příchodem, je povinen uhradit storno poplatek dle ceníku. Do plného uhrazení storno poplatku předem na účet společnosti nebude klient již dále objednáván, po úhradě poplatku bude objednávka opět standardně přijata.
2.3 Předčasný příchod
Prostory masérny nejsou přístupné v libovolnou dobu, masáž je vždy sjednávána na objednaný čas. Nelze zákazníkům garantovat, že budou přijati na masáž před řádně sjednaným termínem.
2.4. Pozdní příchod
Dostaví-li se zákazník se zpožděním, může mu být masáž o tento čas zkrácena bez nároku na poměrné snížení ceny. V případě delšího (10 a více minut) zpoždění bez telefonické omluvy může být zákazníkovi objednaný termín zrušen a v tomto případě bude aplikován storno poplatek viz ceník.
2.5. Odmítnutí masáže
Masáž může být odmítnuta v těchto případech:
a) zákazník se dostaví na masáž se zjevnými příznaky infekčních onemocnění
b) zákazník se dostaví na masáž v podnapilém stavu, nebo pod vlivem návykových látek
c) zákazník se dostaví na masáž se zdravotními problémy medicínského charakteru
d) zákazník se dostaví na masáž v nevyhovujícím hygienickém stavu
e) zákazník se během objednávání termínu masáže vyjadřuje nepřístojným způsobem
2.6. Předčasné ukončení masáže
Masáž může být předčasně ukončena, pokud se:
a) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky infekčních onemocnění, nebo
b) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky podnapilosti či návykových látek, nebo
c) během masáže u zákazníka objeví zjevné příznaky zdravotních problémů, nebo
d) během masáže bude zákazník přes opakovanou výzvu chovat nepřístojným způsobem
2.7. Doprovod a přístupnost
Masírovanou osobu může doprovázet max. jedna osoba. Nedoporučuje se z důvodu bezpečnosti brát s sebou dítě do 8 let věku. Masérna není přizpůsobena pro dětské kočárky a kola. Do masérny není možné z hygienických důvodů brát s sebou zvířata.
2.8. Osobní věci a cennosti
Po celou dobu masáže má zákazník své věci odloženy v místě k tomu určeném přímo v masérském studiu. Jakékoliv zcizení třetí osobou je vyloučeno, neboť v prostorách (jedna místnost) se nachází vždy pouze zákazník a masér. Cennosti si každý bere do místnosti na svou vlastní zodpovědnost a také si za ně sám zodpovídá.
2.9. Informovaný souhlas zákazníka
Zákazník je před první masáží instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích. Pokud se rozhodne masáž podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas. Pokud záměrně zatají důležitou zdravotní informaci, zejména kontraindikaci, nese zodpovědnost za veškerá rizika způsobena masáží.
2.10. Ceník masáží
Ceník masáží je k nahlédnutí v provozovně.

3. Reklamace služeb

Při reklamaci poskytovaných služeb musí zákazník bezodkladně informovat provozovatele, a to písemně v elektronické podobě na e-mail: jmeciar16@seznam.cz.

4. Dárkový poukaz předtištěný (hmotný)
4.1. Objednání poukazu
Poukaz lze objednat bez předchozího objednání na místě v provozovně. Úhrada probíhá v hotovosti.
4.2. Použití dárkového poukazu
Dárkový poukaz lze použít na úhradu služby, na kterou byl certifikát vystaven – tato informace je vždy uvedena na poukazu. Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem masáže.
4.3. Hodnota dárkového poukazu
Dárkové poukazy jsou vydávány vždy na konkrétní druh a délku trvání masáže, což je na poukazu vždy uvedeno a plně tak pokryjí uvedenou službu. Doplňkové služby a služby nad sjednaný rámec budou dopláceny zákazníkem zvlášť.
4.4. Platnost dárkového poukazu
Dárkový poukaz má expiraci vyznačenou na poukazu a činí 6 měsíců od data zakoupení. Voucher je platný s razítkem dodavatele, nebo s podpisem oprávněné osoby . Bez alespoň jedné z těchto náležitostí je poukaz NEPLATNÝ.
4.5. Propadnutí dárkového poukazu
V případě expirace dárkového poukazu tento poukaz propadá bez náhrady v plné výši.

5. Úhrada za masérské služby
Platba v provozovně je možná v hotovosti, nebo zakoupeným dárkovým poukazem.

6. Zrušení mobilní masáže z důvodu nepřítomnosti klienta

Pokud zákazník nebude přítomen na uvedené adrese ve sjednaný čas, nebo bude jakkoliv nedostupný, zavazuje se uhradit smluvní pokutu uvedenou v ceníku včetně veškerých nákladů na dopravu a to nejpozději do 7 dnů od doručení výzvy k úhradě (elektronicky, či poštou).

7. Povinnosti klienta u mobilní masáže

Klient je povinen poskytnout adekvátní prostor masérovi k výkonu své práce se zajištěním sociálního zařízení (WC, voda). Teplotní – klimatické podmínky musí splňovat běžné normy k výkonu masáže (např. nelze masírovat v místnosti, kde je např. 10 stupňů, nebo na terase venku na přímém slunci, kde je 40), stejně tak normy hygienické (v uzavřeném prostoru bezprašné, čisté prostředí). V případě nesplnění těchto podmínek je masér oprávněn vykonání služby odmítnout a v tomto případě je klient povinen uhradit storno poplatek ve stejné výši, jako v bodě 2.3. těchto VOP. Osoby pod vlivem alkoholu či omamných látek mohou být z masáží ze zdravotních důvodů vyloučeni.

8. Závěrečná ustanovení
8.1 Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti
Vstupem do provozovny vyjadřuje zákazník srozumění se svou povinností dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti provozovatele a povinností dodržovat bezpečnostní pokyny obsluhujícího maséra.
8.2. Platnost a účinnost
Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 12.12.2018Fotografie:
 
Salon  Detail 
 

Komentáře návštěvníků:

Zatím nejsou žádné komentáře.


Přidat nový komentář:
 
Ochrana proti spamu. Kolik je čtyřikrát čtyři?

Jméno:
E-mail:   - nepovinný údaj
WWW:   - nepovinný údaj
Text:
 

 

Hlavní město Praha Středočeský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj