Vyber region:
Vyhledávání:

Computerová kineziologie

Úvod

Bolesti zad nebo hlavy, únavu a napětí zná skoro každý člověk. Podle oficiálních statistik trpí bolestmi zad a pohybovými potížemi více jak 85 % naší populace. Nemoci pohybového ústrojí jsou nejčastějším důvodem pracovní neschopnosti. Hlavní příčinou masového výskytu těchto „civilizačních potíží“ je především nevhodný způsob života s nedostatkem vhodného pohybu, nevyváženou stravou, nedostatečným pitným režimem a také působení stresu v přímé i skryté podobě. Tento životní styl prohlubuje vnitřní nerovnováhy našeho těla.


Diagnostika rozsahů pohybů

Každý člověk má své individuální nerovnováhy a zdravé tělo je při správném způsobu života dokáže vyrovnávat. Trvá-li nerovnováha delší dobu, přechází ve funkční poruchu. Tu již vnímáme jako různé zdravotní potíže, ale při klasických lékařských vyšetřeních se obvykle příčina bolesti nenalezne. Následná léčba neodstraňuje příčinu, ale soustřeďuje se především na tlumení příznaků obtíží. Bolest přestáváme vnímat, ale funkční porucha se dále prohlubuje a po určité době dochází ke změny struktury tkání. Nemoc se začíná projevovat naplno a po jejím zjištění je většinou pozdě na úplný návrat k normální funkci.

V odborné literatuře se uvádí, že 98 % případů bolestí pohybového aparátu má příčinu v dočasné poruše funkce. U 85 % případů bolestí zad není skutečná příčina potíží nikdy odhalena, protože používané vyšetřovací metody jako je ultrazvuk, rentgen, počítačová tomografie, magnetická rezonance umí odhalit až poslední stadium potíží, kdy došlo k poškození struktury tkání, ale neumí objektivizovat funkční poruchy.

Co je to Computerová Kineziologie?

Computerová Kineziologie, zkráceně CK, je systém, který umožňuje objektivní zhodnocení tělesných nerovnováh a funkčních poruch pohybového aparátu a následně návrh terapie. Pomocí CK je možné nemoci předcházet, tj. zachytit stádium, kdy jsou vytvořeny podmínky pro její vznik a rozvoj, ale nemoc sama se ještě neprojevuje.

Název CK - Computerová Kineziologie - napovídá princip, na kterém je systém CK založen. ”Kineziologie” je nauka o pohybu lidského těla a slovo ”computer” naznačuje, že při zpracování výsledků je využíván počítač. Ten umožňuje provést rychle komplexní analýzu momentálního stavu celého těla a navrhnout postup pro úpravu zjištěných nerovnováh. CK vychází z poznatků oficiálních lékařských oborů - z ortopedie, neurologie, myoskeletální medicíny a rehabilitace. Využívá též zkušeností z tradičních východních technik, například jógy a akupunktury. Spojuje v jeden celek pohled „západní“ a „východní“ medicíny. CK umožňuje celostní interdisciplinární pohled na člověka. Je výsledkem dlouhodobých výzkumů a klinických zkoušek.

Princip Computerové Kineziologie

CK využívá poznatku, že všechny poruchy v organismu se projevují na pohybovém aparátu a zpětně je možno tyto funkční obtíže přes pohybový aparát ovlivnit. Testováním a analýzou stavu pohybového aparátu můžeme rychle zhodnotit celkový momentální stav těla, nalézt jeho kritická místa, určit možné příčiny potíží. Náš pohybový aparát se chová jako obrazovka dějů, které v těle probíhají. Tento princip používáme v každodenním životě, aniž si to uvědomujeme. Vidíme-li svého známého, jak kulhá, nemusíme mít lékařskou zprávu a již z dálky poznáme, kterou nohu má poraněnou. CK nám umožní poznat i malé odchylky v namáhání kloubů a odhalit případný problém dříve, než se projeví navenek. Naše svaly také velmi citlivě reagují na špatnou funkci orgánů. Například změněná skladba žlučových kyselin nebo špatná funkce štítné žlázy se na CK projeví i o několik let dříve, než nastanou klinické projevy. Bolest zad často souvisí s psychickým stavem, zvláště se stresy nebo dlouhodobě neřešenými problémy v rodině či zaměstnání. Podíváme-li se na lidi kolem sebe, poznáme podle výrazu v jejich tváři, zda jsou odpočatí a v pohodě nebo zda jsou ustaraní či ve stresu. Výraz tváře je dán napětím svalů, ale na psychický stav reagují nejen svaly v obličeji, ale též ostatní svaly v těle. CK může ukázat, jak velký je vliv psychického problému na pohybové potíže.


Pracoviště Computerové kineziologie

Náš pohybový aparát je zároveň branou pro vstup důležitých informací pro tělo. Působením na pohybový aparát například cvičením, masážemi a dalšími rehabilitačními technikami, ovlivňujícími napětí svalů, můžeme uvolnit přetížené svaly a ovlivnit krevní oběh, tlak i řadu metabolických, hormonálních a imunitních pochodů. Srovnáním silových poměrů na páteři lze odstranit široké spektrum bolestí.

Systém Computerové Kineziologie

Při práci se systémem CK si můžeme vybrat z několika odborných úrovní tu, která odpovídá naší kvalifikaci. Jsou zde úrovně pro lékaře, fyzioterapeuty, maséry, cvičitele. I zájemci bez odborné kvalifikace mohou po absolvování školení pracovat se základní úrovní CK, kterou nazýváme IGA. Ta jim umožní pravidelně kontrolovat a upravovat své zdraví.

Bez znalosti momentálních nerovnováh těla nelze navrhnout adekvátní a účinnou terapii. Proto mají všechny úrovně CK část diagnostickou a terapeutickou. Návrh terapie vychází vždy z diagnostiky aktuálního stavu těla.

Jak probíhá ošetření pomocí Computerové Kineziologie?

Klient, který navštíví odborné centrum CK, absolvuje nejprve diagnostiku. Ta probíhá obdobně jako vyšetření na rehabilitaci. Bez ohledu na potíže, s kterými klient přichází, se vždy vyšetřuje celé tělo pomocí několika desítek standardních testů. Testují se pohyby jednotlivých částí těla – pohyby hlavy, trupu, horních a dolních končetin. Dále se pohmatem vyšetřují vybrané skupiny svalů. Pořadí testů určuje program a výsledky jednotlivých testů se opět vkládají do počítače. Speciální program provede analýzu zadaných údajů a zobrazí nám, kde jsou slabá místa těla – přetížení páteře, kloubů, svalových skupin, vztah k funkci orgánů a řadu hodnot důležitých pro zjištění příčin potíží. Po vyhodnocení výsledků diagnostiky program navrhne optimální terapii. Využívá různých rehabilitačních a masážních technik nebo navrhne individuální sestavu cviků pro odstranění nerovnováh. Celé ošetření trvá asi dvě hodiny.

Při použití základní úrovně CK – IGA si můžeme kdekoli sami na sobě provést jednoduchou diagnostiku pomocí testovací sestavy cviků, a tak zjistit svoji momentální kondici. Program nás potom vede při cvičení, ukazuje jednotlivé cviky, rytmus dechu, intenzitu a dobu trvání cviku. Celý proces trvá asi 15 minut a je vhodný pro každodenní osobní péči o své zdraví. Výsledky těchto diagnostik můžeme v elektronické podobě pomocí internetu odeslat ke kontrole odborníkům do vybraného centra CK. Je tak zajištěn odborný dohled nad naším zdravím bez nutnosti častých návštěv řady ordinací.

Kdy může Computerová Kineziologie pomoci?

Computerová kineziologie je vhodná k preventivní péči o zdraví, pomáhá též u řady funkčních potíží, a to především tam, kde ostatní postupy selhaly nebo nepřinesly potřebný efekt.

Pomáhá především při

 • bolestech zad a kloubů
 • pohybových potížích
 • vadném držení těla (skoliózy)
 • poúrazových a pooperačních stavech
 • dýchacích potížích (astma)
 • gynekologických potížích
 • poruchách prokrvení (“studené nohy”)
 • oslabení imunity
 • únavě a napětí
 • psychosomatických poruchách
 • zlepšení fyzické i psychické kondice.

Příklady z praxe

Žena, 49 let, roční léčba silných bolestí s minimálním efektem v bederní oblasti vystřelující do dolních končetin. Prokázaný výhřez meziobratlové ploténky L5-S1. Vzhledem k tomu, že operaci odmítla, bylo zvažováno přidělení invalidního důchodu. Po ošetření CK nastala úleva. S pomocí opakovaných ošetření CK a pravidelným cvičením individuální sestavy cviků IGA došlo k výraznému zlepšení. Po třech měsících nastupuje do práce a bez potíží je schopna i tancovat. Následující tři roky pravidelně cvičí a je bez potíží.

Žena, 28 let, v posledních dvou letech bolesti v oblasti krční páteře, třikrát hospitalizace v nemocnici pro blokády krční páteře a neurologické potíže. Opakované rehabilitace bez uspokojivého efektu. Vyšetření CK ukázalo, že hlavním problémem je špatná funkce štítné žlázy. Doporučené vyšetření štítné žlázy potvrdilo její poruchu. Po nasazení léků na kompenzaci poruchy funkce štítné žlázy a individuálním cvičení je dva roky bez potíží.

Chlapec, 17 let, sportovec, závodně vesluje. Mnoho měsíců trvající dráždivý suchý kašel. Léčen opakovaně antibiotiky bez efektu, diagnostikováno astma bronchiale, nasazeny kortikoidy a další léky na alergii. Při užívání léků ztráta výkonnosti, výrazně omezil sport. Vyšetření CK ukázalo příčinu v blokádách hrudní páteře, které jsou důsledkem zřetězení funkčních poruch od propadlé nožní klenby a špatné osy nohou. Po ošetření masážemi CK a cvičení individuální sestavy CK nastává rychlé zlepšení. Dále mu byly zhotoveny individuální vložky do obuvi. Nyní dva roky bez léků pravidelně cvičí a znovu plně sportuje a je bez potíží.

Žena, 32 let, úřednice, dlouhodobě silné bolesti hlavy a zad, příčina neznámá, rehabilitace nepomáhá, užívá léky na bolest, ale má po nich potíže se žaludkem. Vyšetření CK ukázalo, že hlavní příčinou potíží je nedostatečný pitný režim. Na dotaz, kolik tekutin vypije, uvedla, že v průměru pět káv a někdy skleničku minerálky. Žena dodržuje doporučený pitný režim, tj. místo kávy pije čaj a přijímá denně okolo 2,5 litrů tekutin, občas cvičí doporučenou sestavu. Potíže po dvou týdnech ustoupily.

Žena 28 let, bývalá sportovkyně. Asi před rokem náhle začaly bolesti kyčlí a v pánevní oblasti. Narůstající potíže s chůzí pro vysokou bolestivost v kyčelních kloubech. V době diagnostiky se pohybovala pomalu a pouze s pomocí berlí. Léčena na několika pracovištích, žádný nález neodpovídal rozsahu jejich potíží. Příčina potíží neznámá, nasazena léčba bolesti. Vyšetření CK ukázalo jako hlavní a největší příčinu potíží její psychický stav odpovídající dlouhodobému stresu za situace, kterou neumí nebo nechce řešit. Klientka popřela, že by měla stresovou situaci, též rodiče uváděli, že nemá důvod ke stresu, je šťastně vdaná, má práci, která ji baví, dobře materiálně zabezpečená, společensky uznávaná. Další spolupráci odmítla. Po dvou letech mi při náhodném setkání její otec, lékař, oznámil, že jsme měli při vyšetření CK naprostou pravdu a řekl mi její příběh. Měsíc po svatbě zjistila, že její muž udržuje vztah ještě s jinou ženou. Vnitřní boj o to, zda má manželství zachovat nebo se s mužem rozejít, jí „svazoval nohy“. Po dvou letech trápení se rozhodla manžela, který ji dále podváděl, opustit. Podala žádost o rozvod, zahodila berle a za dva měsíce začala zase trénovat. Svůj životní problém dokázala dokonale maskovat před rodinou a svými přáteli tak, že nic netušili, ale její pohybový aparát vypovídal o jejím trápení.


Zpracoval: Otakar Morávek, Centrum zdraví JONA , http://www.jona.cz

Tým zkušených pracovníků a specialistů společnosti Centrum zdraví JONA je připraven Vám pomoci v péči o Vaše zdraví pomocí nejmodernějších diagnostických a terapeutických metod. Zaměřuje se především na odhalování a napravování nerovnováh a funkčních poruch pohybového aparátu, které se nedaří řešit pomocí běžných postupů. Pomoc zde naleznete i v případě únavy, při zažívacích problémech a mnoha dalších civilizačních potížích. 

Hlavní město Praha Středočeský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj