Vyber region:
Vyhledávání:

Diskuzní fórum - Spinal TouchAdministrátor - 18.3. 2008 17:15
Jaké máte zkušenosti s touto metodou?Bc. Jana Váňová - 18.3. 2008 17:42
Upřímně si myslím, že to není to, za co se to prezentuje.
Poprvé, když jsem to na kurzu viděla pomyslela jsem si: "podvod"
Poté jsme to na kurzu zkoušeli a u některých lidí skutečně docházelo ke zlepšení - podle měření olovnicí. Po té jsem to aplikovala na několika zákaznicích a výsledky jsou sporné. Více to funguje u lidí, kde převládají psychické obtíže, než u lidí s reálnými bolestmi.
Metoda se tváří velice sofistikovaně a že je založená na reálných poznatcích, ale když ke mně přijde zákazník s bolestmi, raději sáhnu po klasické masáži nebo po Breussově masáži, která zabírá všem bez ohledu na psychický faktor. Když změřím klienta před a po Breussově masáži je posun těžiště stejně, jako u dnes velmi populární Spinal Touch, ale s tím rozdílem, že u Breussovy masáže je tento posun těžiště vždy, kdežto u Spinal Touch tomu tak není ve všech případech.Václav Křemen - 18.3. 2008 20:17
Milá Jano,
kde jste se terapii učila?
Nechci zpochybňovat Vaši práci a zkušenosti s terapií, ale mé zkušenosti, a to jsem opravdu provedl více než 1200 terapií, hovoří úplně opačně. U akutních problémů často stačí jedna terapie a bolesti ulevují nebo mizí (často je znatelná změna i hned po provedení terapie).
Na druhou stranu, musím z vlastní zkušenosti říct, že jistou rutinu jsem získal až po provedení 100 - 200 terapií a čím více dělám, tím více se výsledky a rutina v terapii zlepšují.
Je to přesně to, čeho jsem se obával, když tu začli inzeráty na výuku metody od necertifikovaných subjektů a proti čemu jsem psal dokonce i redaktorům časopisů, jako např. Meduňka, které uveřejnili články ne zcela objektivní a pravdivé - svádějící k tomu, aby čtenář doslova "skočil na lep".
Tj. je velké nebezpečí, že nesprávně vyučení terapeuti zcela zničí jméno terapie v Čechách - viz. Váš příspěvek. (vice informací naleznete na mých stránkách: http://www.spinal-touch.cz/spinal-touch-v-cechach.html.

Mějte se hezky a hodně úspěchů s terapií.

Zdraví Václav.Bc. Jana Váňová - 18.3. 2008 21:30
Absolvovala jsem jeden z kurzů, které v Čechách rozjela Marry Staggs, navrch můj školitel absolvoval dálkový korespondenční kurz vedený Dr. Rosquistem a údajně toto povolení dostal. Pakliže se Dr. Rosquist od těchto kurzů distancuje a pakliže je metoda diametrálně odlišná od tohoto kursu, pak si myslím, že je potřeba před tímto kurzem varovat. Mám v této metodě mnoho nejasností. Například: jestliže se používají body na hýždích, proč se nepoužívají body na hlavě? Jestliže se při terapii postupuje od hýždí k hlavě, proč se nepostupuje i opačně? Jak zajistíte při terapii naprosto nehybný kontakt na hlavním kontaktním bodě, když sama podstata svalů Vám nedovolí zaujatou pozici tak dlouho držet? Vy jste podle informací na Vašich webových stránkách absolvoval kurz v zahraničí od asociace spinal touch. Tak mi prosím vysvětlete mé nejasnosti.Václav Křemen - 18.3. 2008 22:19
Milá Jano,
takže jste absolvovala kurz u Filipa Lorence, že?!

Tyhle kurzy tady v Čechách Mary nerozjela. Pouze zde provedla dva víkendové kurzy v r. 2006. Firma B.D., jmenovitě Filip a jeho matka se rozhodla po roce zkušeností s terapií ji zde v Čechách i školit. Povolení od Dr. Rosquista neměli, alespoň mi to potvrdil koncem r. 2007. Já se s Filipem znám a od jejich aktivit se distancuji. To, že si píše někdo na své stránky neúplná tvrzení je asi stejné, jako když Vám v reklamě v TV řeknou, že Vám půjčí 500000 bez ručitele. Až potom zjistíte, že vlastně potřebujete doložit své příjmy a že dosáhnout na půjčku není tak jednoduché.

Kompletní diskuse na toto téma je na mých stránkách v sekci ST v Čechách. Kde i před těmito kurzy varuji, resp. nabízím svůj střízlivý názor.

K Vašim praktickým otázkám: omlouvám se, ale jsou příliš odborné pro tuto diskusi. Jsou to natolik základní a závažné věci, které je nutné naprosto perfektně ovládnout, protože bez nich prostě terapie nefunguje správně, ba co více, můžete jí i poškodit klienta. Vše je nutné i prakticky ukázat, a to měli bohužel učinit na kurzu.

Pokud máte takovéto základní dotazy (nevědomosti) doporučuji Vám hlavně v zájmu Vašich klientů a klientely terapii ST raději neprovádět.

Příjemný večer,

Václav.Václav Křemen - 18.3. 2008 22:44
Omlouvám se, k článku jsem neuvedl žádné zdroje, takže připojuji:

*weby - www.spinal-touch.cz, www.spinaltouch.com

*Kniha - Dr. LaMar Rosquist D.C. Encyklopedia of the Spinal Touch Treatment.Bc. Jana Váňová - 18.3. 2008 23:16
Prosím Vás o více informací ke kurzu, kterého jste se zúčastnil v zahraničí, mám zájem se tuto metodu naučit pořádně, tak aby skutečně fungovala. Prosím zdělte mi, kde jste kurz absolvoval, jak byl dlouhý a jaká je jeho cena. Děkuji JanaBc. Jana Váňová - 19.3. 2008 00:34
Z Vašich webových stránek jsem nabyla dojmu, že jste absolvoval korespondenční kurz, navíc svou praxi jste zahájil před ukončením kurzu v únoru 2007. Kurz jste dokončil v říjnu 2007, takže svým klientům otevřeně přiznáváte, že jste otevřel praxi bez řádně ukončené zkoušky z této metody. Dále kritizujete kurz o kterém nic nevíte a přitom na svých stránkách potvrzujete mé tvrzení, že kurz mohl Filip absolvovat i korespondenční formou a tudíž může být oprávněn kurzy dělat. Navíc má praktické zkušenosti s vedením terapie Spinal touch a dlouhodobým přímým vedením Marry Staggs, která k teoretickým poznatkům přidala i praktickou zkušenost. Samozřejmě vím, že terapii je třeba provádět přesně. a nyní k mým dotazům. Myslím si, že je zde můžeme zodpovědět. 1. při korekci těžiště se body na hlavě nepoužívají pro to, že chceme korigovat postavení pánve.
2. při terapii se může postupovat oběma směry.
3. naprosto nehybnou pozici palce prostě nelze zajistit. Je potřeba se k tomu při terapii přiblížit. Nebo použít područky. Doufám, že takto nejasně, jako mně, neodpovídáte i svým klientům, protože tvrzení cituji: "To, že si píše někdo na své stránky neúplná tvrzení je asi stejné, jako když Vám v reklamě v TV řeknou, že Vám půjčí 500000 bez ručitele. Až potom zjistíte, že vlastně potřebujete doložit své příjmy a že dosáhnout na půjčku není tak jednoduché." není argument. Argumentem jsou odpovědi na jednoduché otázky, které samy o sobě jsou předmětem tohoto fóra.
Nechápu, kde berete odvahu a drzost mi říkat, co mám v zájmu svých klientů dělat a co ne. To vím sama nejlépe díky Hippokratově přísaze, kterou jsem skládala na 1. lékařské fakultě v Praze, obor ergoterapie. Vzhledem k délce Vaší praxe, kterou uvádíte na svých stránkách, bych snad, být Vámi o praxi ani nemluvila. Ujišťuji Vás, že vzhledem k mé praxi v oboru terapie je Vaše praxe zanedbatelná.Václav Křemen - 19.3. 2008 07:44
Milá Jano,
budu reagovat na Váš poslední (ofenzivní) příspěvek a to jen proto, abych uvedl věci na pravou míru. Potom diskusi s Vámi ukončím, protože už tak jsem Vám věnoval mnoho svého času a vidím, že si tady ve více článcích v diskusi "mastíte" ego a děláte reklamu a to já nehodlám podporovat. Ať si čtenáři udělají názor sami.

Pokud vím, tak jsem v Čechách zatím jediný Dr. R. certifikovaný terapeut ST a prošel jsem certifikací pod dohledem autora metody Dr. Rosquista - tj. včetně zahájení praxe před certifikací, která je nutností! To je běžný postup ve všech seriózních školách ST - viz. http://www.ishtacentre.co.uk/B.E.S.T./Index.html. Jak se asi člověk naučí třeba masírovat bez praxe, že? K čemu Vám je pak osvědčení/certifikát. Na nabízených stránkách také naleznete nabídku a popis seriózních kurzů, které jsou nejblíž Čechám, tj. v Anglii.

Filipovi kurzy vůbec nekritizuji, já v podstatě nikdy nic nekritizuji, pokud jste si všimla! Pouze nabízím svůj pohled na věc. A věřte mi, o kurzech B.D. vím mnoho, protože Filipa znám od doby, kdy jsem se S.T. začal učit a své výsledky jsme navzájem konzultovali a diskutovali, což nám myslím oběma hodně pomohlo (nechci mluvit za něj). Bylo to jeho rozhodnutí, začít s kurzy a já mu to nevytýkám, je to jeho cesta. Konec konců, myslím, že máme dobrý vztah.

Pokud někdo absolvuje kurz terapie ST, neopravňuje ho to provádět sám školení ST. Pouze ho to opravňuje provádět ST. Pokud by chtěl kurzy provádět, potom by měl mít na toto speciální školení, alespoň tak mi to tvrdil autor metody Dr. R.

Nechci Vám brát iluze, ale zeptejte se Filipa, co znamená to "dlouhodobé přímé vedení Marry" ve smyslu terapie ST. :)

Myslím, že nemá smysl, ovívat se vznešenými slovy a gesty, nakonec za člověka hovoří jeho praxe a spokojení klienti (konec konců, nikde netvrdím, ba naopak, že terapie ST pomáhá všude). Já jsem tento článek psal s úmyslem podat seriózní a ne optimisticky zkreslenou informaci o tom, že tato možnost tu pro lidi, kteří mají určité problémy existuje! Nic víc, nic míň!

K Vašim otázkám, předně byly zavádějící a neúplné a dalo se na ně odpovědět nejasně, stejně jako byly položeny, ale když už je tu rozvádíte, vidím, směr, kterým jste mířila a chtěla děla chytrou horákyňi:)
ad1) "Jestliže se používají body na hýždích, proč se nepoužívají body na hlavě?" vaše odopvěď: "1. při korekci těžiště se body na hlavě nepoužívají pro to, že chceme korigovat postavení pánve". Moje reakce: z Vaší otázky nevyplývá, proč se ptáte na práci s body na hlavě a jaké body máte na mysli v jaké fázi terapie a za jakým účelem - samozřejmě obecně rečeno, při terapii se používají i některé body a hmaty na hlavě, a určitě se asi nepoužijí pro korekci náklonu pánve, že (to byste musela vrátit diplom:)), k tomu jsou určeny jiné body a hlavně 1. kontaktní bod.
ad 2)otázka: "Jestliže se při terapii postupuje od hýždí k hlavě, proč se nepostupuje i opačně?". Vaše odpověď: "při terapii se může postupovat oběma směry". Moje odpověď: Při terapii NEMŮŽETE postupovat oběma směry - to není klasická ST podle Dr. R., to je nová Filipova hypotéza. Sám jsem jí nějakou dobu testoval a opět jsem se vrátil k původní R. verzi. Seriózně by toto bylo na dlouhodobé (roky) klinické zkoušení, na které nemám zatím ve své praxi prostor ani čas. Já se držím původních R. instrukcí, které se jemu za léta praxe osvědčili!
ad3) Vaše otázka: "Jak zajistíte při terapii naprosto nehybný kontakt na hlavním kontaktním bodě, když sama podstata svalů Vám nedovolí zaujatou pozici tak dlouho držet?", Vaše odpověď: "naprosto nehybnou pozici palce prostě nelze zajistit. Je potřeba se k tomu při terapii přiblížit. Nebo použít područky.". Moje odpověď: Toto je jedna základních věcí celé terapie. Nejde o to držet palec nehybně bez třesu, to není v lidských možnostech. Jde o to držet stály směr, náklon a zdvih palce a to už reálné je. Navíc Dr. R. doporučuje při práci sedět a jak říkáte i Vy používat područku (ale to jen kůli tomu, aby se při práci s více lidmi za sebou terapeut moc neunavil). Já sám pracuji výhradně v sedě a bez područky a jak vidíte, funguje mi to:).

K Vašemu poslednímu odstavci. Myslím, že emoce zde nejsou na místě. Snažím se o věcnou diskusi, takže si to neberte prosím osobně. Obecně to že někdo na něco přísahá, neznamená že se podle přísahy chová (prosím neberte to osobně, tak to míněno není) a už vůbec to nehovoří o tom, jak vlastně přísahu (obecně) chápe. Vždy vnímáme věci ve světle svých zkušeností a jsou projekcí naší mysli.

Jinak co se týče mé praxe, tak pracuji profesionálně o r. 2005, což je přes tři roky. Za tu dobu jsem provedl více než 4 tisíce terapií nebo masáží apod. Před tím se pracoval samozřejmě jako laik (cca od r.1998), to víte, každý nějak začínal a mě tohle vždy bavilo a cítím to jako své poslání:). Ale opět doplňuji informace a nepřu! se zde s Vámi o to kdo je lepší. O praxi v ST už jsem hovořil dříve a uvědomuji si, že přes 1200 ošetření a pouze přes rok praxe je u takových to terapií velice málo, až teď vidím opravdové velké postupy některých mých klientů, se kterými jsem
začal pracovat třeba před 6-10 měsíci. Tělo prostě potřebuje na některé velké změny čas a dělá krůček po krůčku. Chtít spravit třeba 20 letou skoliózu za měsíc je prostě hloupost! a pakliže to někdo tvrdí, tak bych mu moc nevěřil:), i když je pravda, že zázraky se někdy dějí!, ale zde hovoříme v obecné rovině - proto byl psán i tento článěk, aby uvedl věci na pravou míru.

Mějte se hezky a ať se Vám daří!

Zdraví Václav.

P.S. omlouvám se za některé pravopisné chyby výše i zde, píši to velmi na rychlo. A v tomto okýnku se to špatně kontroluje:)Bc. Jana Váňová - 19.3. 2008 09:59
Ověřovala jsem výše zmiňované informace přímo u panu Filipa Lorence, firma Bodydetox, o kterém jsme psali, který mi potvrdil, že i on je certifikovaný terapeut metody Spinal touch přímo Dr. R. Od diskuze s panem Křemenem se však naprosto distancuje. Pokud máte někdo zájem si informace ověřit přímo u pana Lorence, je této variantě nakloněn. Za nepřesnou formulaci prvé otázky se opravdu omlouvám, je pravda, že text v tomto okénku se špatně kontroluje. Necháme tady opravdu na lidech, aby si na to udělali názor sami, jen chci podotknout, že není zrovna košer, dělat si reklamu na základě nepravdivých nebo neúplných informací.
Pro úplnost bych jen chtěla požádat, pane Ing. Křemeni, o zdroj informací o tom, kde se pan Dr. R. distancuje od škol zavedených u nás.Václav Křemen - 19.3. 2008 14:35
O.K. tímto se Filipovi omlouvám za tvrzení, že jsem jediný kdo má certifikaci od Dr. R. Když jsem s ním ještě v prosinci mluvil, tak certifikát neměl, od té doby jsem to přestal sledovat (takže Filipe sorry!). Ale nikdy jsem nepochyboval o tom, že Filip terapii umí! A s tím mám své osobní zkušenosti! O tom vůbec řeč nebyla.

Pouze zde říkám, že nesouhlasím s tím, otevřít kurzy po "pouhém" roce praxe (terapie a její účinky mají velkou setrvačnost) a bez svolení Dr. R. a to v době, kdy kurzy otvírali neměli! (ale je jejich věc co si udělají/li, jsou konec konců zodpovědní jen sami sobě). Opět podotýkám, že dané věci jsem přestal sledovat cca. v prosinci 2007 a starám se již o práci samotnou. Pokud má Filip jakýkoli komentář nebo aktuality, ať klidně reaguje. Pokud by to byly takové novinky, že by byly v rozporu s tím co píši, rád udělám aktualizaci článku ve smyslu těchto změn.

Musím opět velmi důrazně podotknout, že si žádnou reklamu nedělám a ani dělat nepotřebuji!

Tento článek jsem napsal a poslal v dobré víře šířit objektivní informace o ST terapii, tak jak je vnímám z různých zdrojů i ze své praktické zkušenosti já (této subjektivitě se bohužel vyhnout nelze) a jak se ke mě dostaly a snažil jsem se terapii nikterak nevychvalovat, ale naopak nabídnout i postoj z druhé strany. Tj. zdůraznit, že ne všude může pomoci (viz. článek výše), jak to vyznívá z různých v Čechách publikovaných článcích a inzerátech (viz. článek od Grebeníčků v Meduňce).

Zdravím a mějte se fajn!

Václav.Bc. Jana Váňová - 19.3. 2008 16:07
Děkuji za objasnění skutečností ohledně kurzů i vašich záležitostí. Upřímně si myslím, že by jste se s Filipem mohly spojit a založit společně školu posvěcenou Dr. Rozkvistem. Já však svůj diplom nevyhodím, ale schovám si jej na památku jako připomínku mé důvěřivosti a terapii spinal touch tímto dále neprovozuji. Omlouvám se za příkrá slova, ale zdálo se mi je užít, abychom se dobraly nějakého konce. Na mých stránkách bude tato terapie ještě chvíli prezentována, než bude nahrazena tím, čím jsem si skutečně jista, že mám výbornou kvalifikaci jde o ergoterapie o které mne klienti žádají. Dále chci říci, že jsem si z kurzu něco přece jen odnesla a to praktické zkušenosti jiného maséra, kterých si nesmírně cením. Dále jsem si odnesla poznatek, že dát někomu diplom opravdu není žádná sranda a je to velká zodpovědnost a sama si kroky v této oblasti více promyslím. Díky naší diskuzi, jsem se možná vyvarovala velké chyby. Dále všem říkám, že prvé tvrzení jsou opravdu jen mé názory a je třeba pátrat hlouběji a třeba kontaktovat Dr. R. a některé věci ohledně kurzů a jiných tvrzení si zjistit.Václav Křemen - 19.3. 2008 19:58
Nemáte vůbec zač, ať se Vám daří a mnoho spokojených klientů.

Víte já jsem to kdysi s Filipem diskutoval, ale nakonec se věci daly do pohybu tak, že jsem od toho ustoupil. Uvědomil jsem si, že učit lidi takovou terapii vyžaduje mnohem větší a dlouhodobější zkušenosti než jen rok nebo opravdu specializovaný kurz, jaký dělá Rosquist v Salt Lake City (kdysi jsem to s ním probíral) a na to teď bohužel nemám čas. Navíc vidím v ST jisté limitace a rád bych se dále věnoval spíš Rolfingu (www.rolfing.eu). Myslím, že Filip co cítí velmi podobně. Ale každý máme svou cestu. Já se mnohem více věnuji práci s energiemi a vytvářím si takový svůj celostní systém, abych pomohl co nejvíce mohu lidem, kteří mě vyhledávají.

Hlavní věc, proč jsem dělal své stránky o ST byla, že jsem chtěl, aby lidé, kteří se opravdu věci chtějí naučit seriózně dostali informace z několika stran a sami mohli posoudit kam zajít na kurz nebo jak a co se naučit. Ale stále mi píší lidé, co byli třeba v Hradišti na kurzu ST a jsou velmi nespokojeni, až zarmouceni. Myslím, že Filipovy kurzy jsou na tom o mnoho lépe, ale přesto platí vše výše zmíněné.

Mějte se hezky,

Václav.slavkas@email.cz - 26.3. 2008 10:39
...myslím si, že nejdůležitější pro maséra je spokojený člověk, je jedno, jakou technikou na něj působíme, důležitý a první efekt je, že si uvědomí odpovědnost za svoje tělo a zdraví a tady konečně "končí"ego maséra...Dana - 10.2. 2009 14:46
Dobrý den!

Chtěla bych se zeptat, zda by tato metoda byla pro me vhodnaá, nebo zda by mi pohla - je mi 23let, mám problémy s páteří již od puberty, hodne se hrbím, ale když se snažím sedět narovnaně, tak mě začnou záda po chvíli bolet, také mám psychické problémy, které si myslím, na to mají zčásti vliv a dále astma...děkuji za odpověď.Petr Němec - 10.2. 2009 16:42
Dobrý den Dano, terapie Spinal Touch je pro Vás určitě vhodná. Já sám tuto metodu praktikuji a u klientů s obdobnými problémy zabírá velmi dobře. Důležité ale je najít si dobrého terapeuta. Zdraví Petrivča - 5.7. 2009 21:47
Určitě neodpovídá efekt reklamě. Zklamání.Petr Němec - 5.7. 2009 22:07
Tak to mě Ivčo mrzí, já s ní mám ty nejlepší zkušenosti. Kolik terapií jsi absolvovala ? PetrMirka - 15.7.2009 - 15.7. 2009 22:35
Ahoj,jsem certifikovaný terapeut ISHTA Spinal Touch - kurzy absolvované osobně v Anglii u certifikovaných lektorů, složeny zkoušky jak teoretické tak PRAKTICKE!!! ( Pracuji jako masérka více než 10 let, z toho 5 let v Irsku). Krome Spinal Touch metody ve sve praxi praktikuji i metody jiné, ale musim řít, že se Spinal Touch mám jen nejlepší zkušenosti u všech klientů!!!! Pokud si klient vyloženě přeje jinou metodu, samozřejmě mu vyhovím, ale pokud dle vstupního vyšetření a anamnezy ponechá léčbu na mě, volím Spinal Touch. Vždy však klientovi doporučuji vhodná cvičení dle jeho problému a kondice, zde se mi nejvíce osvědčilo cvičení smsystém Dr.Smíška.Pokud se klient chce vyléčit a dodržuje "domácí cvičební režim" pak je vše na nejlepší cestě. Většinou doporučuji minimálně 6-8 masaží po týdnu a potom stačí "udržovací režim 1-2 měsíčně.
Tuto metodu mohu s čistým svědomím doporučit téměř všem, je téměř bez kontraindikací, (ale certifikovaný terapeut je náležitě vyškolen,)ale opět záleží na klientovi, jakého terapeuta si vybere. Oficiální web stránky již byly zmíněny výše,www.ishtaspinaltouch.com, kde najdete kromě jiného i seznam všech oficiálně certifikovaných terapeutu v Evropě. MirkaPavla - 28.7. 2009 14:20
Dobrý den, absolvovala jsem terapii
spinal touch - 1O terapíí /to má být již léčba téměř dokončena/ a se skoliosou mi to nehlo ani o centák. jsou to vyhozené peníze...byla jsem u certifikovaného léčitele. Zkuste něco jiného. PavlaKatarína - 2.1. 2011 09:22
Dobrý deň. Vyštudovala som Mgr. fyzioterapiu na LF a fakt by ma zaujímalo ako môže masáž narovnať chrbticu. zvlášť keď ide o sloiózu. to sa jednoducho nedá.Petr Němec - 2.1. 2011 10:17
Dorbý den Katarino, Spinal Touch není klasická masáž, ale manuální terapie. Zkuste si o této metodě něco přečíst třeba na www.spinaltouch.cz nebo www.ishtaspinaltouch.com . Věřte, že bych rozhodně touto metodou neopovrhoval. Mám ji osobně vyzkoušenou na našich klientech a v kombinaci se zdravotním cvičením (smsystem) mame velice uspokojivé výsledky co se týče kyfóz a lordóz, onemocnění meziobratlových plotének atd. Petrmachy - 16.1. 2011 16:52
Já o metodě spinal touch nevím vůbec nic, nicméně zastávám názor že skolióza se nedá srovnat žádnou masáží, nýbrž jenom zastavit prohlubování této defekce posilováním a masáží svalů podél páteře.Petra - 8.6. 2013 21:20
Plně souhlasím s názorem KatarínyMichaela - 29.5. 2020 07:48
Zvláštní, vždy , když provádím metodu Spinal touch efekt má a i psi a koně reagují promtním zlepšením chůze a běhu. Věřím tomu, že srovnáním těžiště a následným cvičením- SM System, se bolesti a různá zkrácení svalů a jejich úponů dají ovlivnit. Vždy záleží na tom, kdo therapii a poradenství nabízí.Ne každému je s hůry dáno. Přeji vám všem, abyste našli vždy toho správného člověka, který vám nabídne pomoc a možnosti převzít vaše potíže do vlastních rukou.

Nový příspěvek:

Vaše jméno: 
Text: 
Ochrana proti spamu. Kolik je čtyřikrát čtyři?

 

 

Hlavní město Praha Středočeský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj