Vyber region:
Vyhledávání:

Všeobecné obchodní podmínky
pro používání služeb serveru www.masaze.info


Článek I.
Obecná ustanovení

Provozovatelem serveru www.masaze.info je Ing. Dan Špaňhel se sídlem Svitákova 2730/12, 155 00 Praha - Stodůlky, IČ 729 93 057, neplátce DPH - dále jen "provozovatel".

Uživatelem služeb je masážní salón nebo masér, který má na serveru www.masaze.info vystaveny informace o svých službách - dále jen "uživatel".


 
Článek II.
Rozsah nabízených služeb

Služby jsou nabízeny v bezplatné a placené části. Každý uživatel služby má uživatelské jméno a heslo, se kterými se může přihlásit do administrační části. Administrační část je dostupná na adrese www.masaze.info/administrace.


 
Název záznamu

Jako název záznamu může být použito jméno a příjmení, příjmení a jméno nebo název právnické osoby, doplněné případným dodatkem v přiměřeném rozsahu. Přidávání textů jako AZ masáže, 1. masáže a další před název záznamu není povoleno. V případě, že tento název uživatel skutečně používá, může jej uvést jako dodatek za svým jménem. Např. AZ masáže Jan Novák povoleno jako název není, ale Jan Novák - AZ masáže již ano. V názvu záznamu a adrese není možné psát celá slova VELKÝMI PÍSMENY, pokud tato nejsou skutečně součástí názvu právnické osoby.


 
Bezplatná část

Bezplatně může uživatel zveřejnit informace o názvu a sídle uživatele. Informace o uživateli jsou vystaveny pouze v seznamu uživatelů v příslušném regionu (např. na www.masaze.info/olomouc). Na zveřejnění dalších informací nemá uživatel nárok. Aktualizace údajů v bezplatné části probíhá výhradně přes administrační část. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv smazat údaje v bezplatné části, a to bez předchozího upozornění uživatele, který využívá bezplatných služeb, případně si vyhrazuje právo bezplatné služby úplně přestat nabízet.


 
Placená část

V placené části může uživatel zveřejnit informace o názvu a sídle, podrobně popsat své služby, ceník, doprovodné služby, otevírací dobu, zveřejnit telefon, mobil, email, adresu www stránek, vyznačit provozovnu na mapě. Dále může přidávat na stránky neomezené množství fotografií.

Informace o uživateli jsou zveřejněny v seznamu uživatelů v příslušném regionu (např. na www.masaze.info/olomouc) a také na stránce, kterou má uživatel vyhrazenu (např. www.masaze.info/jan-novak). Uživatel má možnost zvolit si libovolnou adresu svých internetových stránek na serveru www.masaze.info, pokud tato adresa není provozovatelem rezervována pro jiné účely nebo není používána jiným uživatelem. O přidělení této adresy rozhoduje provozovatel. (Např. uživatel může požadovat změnu adresy z přidelené www.masaze.info/jan-novak na novou www.masaze.info/masaze-letnany.)

Uživatel si také může zvolit, zda jeho služby mohou být komentovány návštěvníky stránek. Pokud ano, pak je text každého komentáře zobrazen na stránce uživatele a v kopii je text zasílán na jeho e-mailovou adresu.

Aktualizace informací o uživateli může být prováděna přes administrační část nebo přes kontaktní e-mail info@masaze.info. V případě aktualizace přes e-mail je nutné připojit i uživatelské jméno a heslo pro ověření uživatele. Aktualizace přes e-mail je prováděna bez odkladů, může však trvat delší dobu. Proto je pro neodkladnou aktualizaci doporučeno používat administrační část, kde se změny projevují ihned.


 
Článek III.
Cena za placené služby a způsob úhrady

Cena za využívání placených služeb je 1 490 Kč za rok. Uživateli služby je s jeho souhlasem vystavena a zaslána zálohová faktura v elektronické nebo písemné podobě. Po jejím zaplacení převodem na bankovní účet je uživateli zaslána v písemné podobě faktura.

Cena se může změnit bez předchozího upozornění, pro konkrétního uživatele však vstupuje v platnost až od jeho příštího platebního období. Cena za používání placených služeb je vždy zveřejněna v aktuálních Všeobecných obchodních podmínkách.


 
Článek IV.
Autorská práva

Uživatel uděluje provozovateli souhlas ke zveřejnění informací a fotografií na stránkách serveru www.masaze.info. Zároveň potvrzuje, že disponuje nezbytnými právy ke všem textům a fotografiím, které jsou uvedeny na stránkách uživatele na serveru www.masaze.info.


 
Článek V.
Práva a povinnosti uživatele

Uživatel má právo:

 • zveřejnit informace o sobě v rozsahu určeném tím, zda používá bezplatné nebo placené služby
 • měnit informace o uživateli přes administrační rozhraní www.masaze.info/administrace

Uživatel je povinen:

 • řídit se všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele zveřejněnými na stránkách www.masaze.info
 • zdržet se veškerého jednání, které by mohlo poškodit provozovatele, ostatní uživatele nebo návštěvníky serveru www.masaze.info
 • zdržet se veškerého jednání, které by mohlo být v rozporu s dobrými mravy nebo s pravidly hospodářské soutěže, zejména nevkládat neúplné nebo nepravdivé informace
 • zabezpečit své přístupové heslo před zneužitím, za případné zneužití nese plnou odpovědnost uživatel

Uživatel souhlasí se zasíláním informací a obchodních sdělení na e-mailovou adresu uživatele.


 
Článek VI.
Práva a povinnosti provozovatele

Provozovatel má právo:

 • pozastavit přístup uživatele do administrační části nebo po předchozím upozornění e-mailem zcela zrušit informace zveřejněné uživatelem v případě, že jsou v rozporu s dobrými mravy nebo v případě, kdy uživatel řádně neplní povinnosti vyplývající ze všeobecných obchodních podmínek.
 • odmítnout zveřejnit údaje nového uživatele bez udání důvodu
 • jednostranně měnit a doplňovat obchodní podmínky

Provozovatel je povinen:

 • chránit údaje uživatele, zejména jeho přístupové heslo a neposkytovat je nepovolaným osobám
 • zveřejnit na stránkách www.masaze.info aktuální všeobecné obchodní podmínky

 
Článek VII.
Odpovědnost za škody

Provozovatel není zodpovědný za žádné přímé, nepřímé, zvláštní či následné škody vzniklé následkem používání služeb serveru www.masaze.info.

Provozovatel neručí za dostupnost serveru www.masaze.info - při provozu stránek se mohou vyskytnout výpadky. Provozovatel neručí za aktuálnost ani původ informací, které jsou na serveru www.masaze.info na stránkách uživatelů uvedeny. 

V Praze, dne 2. 4. 2015

Ing. Dan Špaňhel

 

Hlavní město Praha Středočeský kraj Zlínský kraj Moravskoslezský kraj Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Pardubický kraj Kraj Vysočina Královéhradecký kraj Jihočeský kraj Liberecký kraj Ústecký kraj Plzeňský kraj Karlovarský kraj